LEG

 

LEG med UDVIKLING af KREATIVITET

- det vil først og fremmest sige:


Leg med udvikling af tankens smidighed.
Leg med udvikling af drømmes forestillingsbilleder og symbolsprog.


Leg med opmærksomhed og koncentration.


Leg med dine tankers indhold, og tænk over hvem og hvad det igrunden er der tænker, når du tænker.

 

LEG med aktiv BEGREBSDANNELSE


Leg med både vanedannede og ukendte begreber, og skab billeder ud af de tilhørende forestillinger.

 

FREMSTIL en KATALYSATOR

Til udvikling af forestillingsbilleder og ideer, foreslår jeg at du på et A4 ark tegner 'fundamentet' til en BEVIDSTHEDS-udvidende samtale-KATALYSATOR - med begreberne sjælen, livet og frihed. Nedenfor kan du se hvordan:

 

grundark

 

desuden skal du hurtigst muligt finde en LEGEKAMMERAT - som skal ha´sit eget papir

 

legekammerater

To små frigjorte fyre igang med at skitsere en katalysator

Lige nu er SJÆLEN, LIVET og FRIHED blot 3 ord på et stykke papir. Men legen går ud på, at I hver især skal prøve at beskrive hvad de tre begreber betyder for jer, og at beskrivelsen skal foretages, ikke med almindelige bogstaver, men ved hjælp af den samling symbolbrikker, som er afbildet her nedenfor.

alle brikker

Brikkerne er opdelt i 8 figur-symboler, 8 farve-symboler, og 8 sproglige metaforer, der i sig selv kan anvendes til at udtrykke mange forskellige betydninger - næsten li'som et helt alfabet kan det. Forestil dig, at du i et brev skal redegøre for dine følelser, og udelukkende har disse symboler til din rådighed.


LEGEN BEGYNDER MED at du til dit papir udvælger den figur-brik, der bedst udtrykker Sjælen. Derefter vælger du den figur-brik der bedst udtrykker Livet, og tilsidst den figur-brik, der er bedst egnet til at udtrykke Frihed.


Nedenfor kan du se eksempler på nogle valg, og hvordan de er tegnet ind på planen. Tænk over hvilke figurer du selv har lyst til at vælge. Valgmulighederne ser du ude til højre:

 

grundark1 figurbrikker

 

Dernæst skal du vælge en farvebrik til hvert begreb. Se eksempler nedenfor:

grundark 2 foto 3


Og tilsidst er det de sproglige metaforer, der skal vælges og placeres:

grundark 3 ordbrikkerOg der er ingen grund til at være tilbageholdende. Legen er udelukkende en proces. En proces til udvikling af forestillingsbilleder knyttet til sproglige begreber. Sådan som det foregår i næsten enhver kreativ sammenhæng og 'brain-storm'. Du er helt fri i Legen, for det er umuligt at vælge forkert, så længe legen foregår indenfor dit eget stykke papir. Men måske vækker Legen en eftertanke, - eller måske en ide' til at t e g n e et billede - af frihed for eksempel, eller til at scenografere et rum med livets farve og mønster.
 

FORTÆL, FORTÆL. Fortæl for dig selv, og forklar for hinanden, hvad I hver især har af tanker omkring Sjælen, Livet og Frihed, og om hvilke betydninger I tillægger de valgte symboler. Ja, lyt til stemningerne og de fremkaldte erindringer hos hinanden.


Ja, og lyt især til dig selv, for imorgen vil du helt sikkert træffe andre valg, og
måske ligefrem få brug for at skabe NYE BRIKKER til NYE ORD.

 

DEN ORIGINALE KATALYSATOR
- anbragt i en signeret og dateret boks med udvidet “brugsanvisning” og med materiale til to eller flere personer (klassesæt?) - kan købes ved henvendelse på mail-adressen:

sekelkielberg@gmail.com

- her er du også meget velkommen til at kommentere legen.

 

Da det originale materiale helt sikkert vil udvikle sig over tid, er det min plan, med jævne mellemrum, at fremsende supplerende tekster og “nyt” til boksens indehavere.

 

Med venlig hilsen
Grethe Sekel Kielberg


Legen må ikke kopieres til kommercielt brug.