house of mandala 2  house of m skitse  house of mandala 3

The House of Mandala. Skalamodel. Højde ca. 35 cm. Udført 1982 sammen med Jens Christoffersen

The House of Mandala

En dukkehuskonkurrence udskrevet af det engelsk Architectural Design i 1982 efterlyste bl.a. udtrykket for ”Det arketypisk Hus”. Det vil bl.a. sige: det nutidige udtryk for ”Huset” fyldt med arkitektoniske arketyper og i sig selv et arketypisk symbol, fra det kollektive ubevidste.

Med dukkehuskonkurencen som begyndende udfordring, er jeg langsomt, langsomt, ved at skaffe mig indblik i ”skabervækets” mysterier, og ikke mindst omkring den kraft, - eller felt, - eller matrix, som Jung kalder: ”Arketyperne i det kollektive ubevidste”.I artikelen Metarummets Arkitektur, har jeg forsøgt mig med en teoretisk indtrængen i mysterierne.

’The House of Mandala’ blev mit forslag til et arketypisk hus, i min personlige søgen efter ’Huset’ som symbol for sjælens og intellektets tilfredsstillelse: Ja, ”The House of Mandala” og jungiansk individuationsteori, er og bliver den udfordring og det ide-system som, for mig, igangsætter rækken af senere eksperimenter med rumobjekter.


 

mandelahus1w

mandelahus2w

Charlottenborgs Forårsudstillingen1984

Reflektioner over det arketypiske hus: Mandalahus nord, øst, syd og vest

Mine oprindelige rumforskningsprojekter fremtræder fortrinsvis som en slags skabslignende rummodeller med oplukkelige facader. De tillader mig at afsøge skiftet mellem det åbne og det lukkede rum, mellem ude og inde. At lege med gavlens silhouet op imod himlen, med farver og mønstre i forhold til de fire verdenshjørner og meget andet. - Alt sammen arkitektoniske elementer i arkitekturens store symbol univers.

 

På jagt efter arketypiske symboler, en billedserie

 


 

Meta-space/
10188

........ ophængt i et fuldt
Mandala system

 

metaspace sekel

Fotos: Jo Selsing

 

I dette projekt har jeg arbejdet med spørgsmålet, om jeg udelukkende ved hjælp af farver og geometriske abstraktioner over virkelighedens forskelligartede motiver - i det nøgne kvadratiske rum - kan udtrykke stemninger for hvert enkelt verdenshjørne.


 

Eros og Psyke

Dette projekt kalder jeg ” Reflektioner over Eros og Psyke anno 1984” - Orwell’s år. Objekterne er modbilleder til internaliseret kontrol og overvågning. Eros og Psyke er et rent digt i rum og tid udsprunget af mit eget center, i en periode hvor jeg var helt og fuldt koncentreret om mig selv og min genstand: de fire rumobjekter - en periode hvor det kvindelige gik sine egne veje og forenede nogle kræfter i sig sev, blandt andet helt nye bevidsthedstilstande i den dybe koncentration.

Det blev en personlig oplevelse af en forening over tid og rum med udtryk fra andre tider - andre kulturer, blandt andet et vist fælles sprog i de abstraherede naturoplevelser.

 

eros og psyke lukket RYKKET

 

grethe                stjerne


Rumdronningens Palads

Helt konkret er eksperimenterne med mine rumobjekter udsprunget af frustrationer over ødelagte omgivelser og egen uformåenhed i konkrete opgaver, hvor jeg alt for længe har været underlagt ” det autoriserede udtryk”.

Vi har ladet os fremmedgøre i forhold til vores muligheder som menneskehed. Er der nogle grænser for visionerne hvis mennesket skal kunne genfinde sig selv?

”Arketyperne i det kollektive ubevidste” er en skattekiste af ur-gammel indsigt vi har fortrængt - eller glemt, men som handler om menneskets forholden sig til sine naturlige, fysiske omgivelser, og til sine medmennesker. Denne ”viden” kan transformeres og udvides gennem bevidst opmærksomhed og koncentration.

 

rumdronningen1  rumdronningen2  rumdronningen3

Fotos:Stuart McIntyre

”Rumdronningens Palads” er en alvorlig leg med drømmen om det indre og det ydre rum uden grænser og snærende bånd - modsætningen til vor jordiske labyrint med alle dens indretninger. Denne mine drømmes Dronning, symbolet for visdom - det feminines arketype.

rumdronningen udsnit

 

Hendes palads strækker sig fra labyrinternes underverden, gennemtrænger alle himle. - Denne dronning lever i alle rum på en gang. Hun nærer sig ved regn og solens energien, bader i månestråler. I sit alkymistiske værksted udvinder hun lysets farver til rummets iklædning. Paladsets møbler ligger som bjerge og kloder under udspændte regnbuer. Vinde fejer vidderne.

rumdronningen stor

 Huset er 3 2

Husety er 4

huset er 5

Husety er 6

huset er 7

Huset er 8

Huset er 9

huset er 10

Huset er 11

huset er 12

Huset er 13

Huset er 14